Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
Nagrody
Nagrody dla uczestników konkursu w każdej kategorii konkursowej:
  • Laureaci I, II i III miejsca w kraju otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu cyfrowego,
  • Laureat wyróżnienia krajowego otrzyma wydawnictwo encyklopedyczne lub albumowe,
  • Najlepszy uczeń w szkole, która zgłosi 20 lub więcej uczestników w kategorii konkursowej otrzyma nagrodę książkową,
  • Wszyscy uczestniczący uczniowie w szkole otrzymają dyplomy.
Nagrody dla Szkolnego Organizatora Konkursu:
  • Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosił ze szkoły 10 lub więcej uczestników w kategorii konkursowej otrzyma dyplom uznania,
  • Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosił ze szkoły 20 lub więcej uczestników w kategorii konkursowej otrzyma upominek książkowy z klasyki gatunku (kryminał, romans, sensacja).
Nagrody dla Szkół:
  • Najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają dyplomy okolicznościowe i sprzęt informatyczny,
  • Szkoły laureatów konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe.